Välkommen till Nanna Bes galleri/Welcome to Nanna Bes Gallery












ca 4 månader







12 Veckor nästan 13 ;)





11,5 Vecka



























10,5 Vecka



























9,5 Vecka

















8,5 Vecka































7,5 Vecka





















6 Veckor





















5 Veckor





























4 Veckor









3 Veckor



2 Veckor





1 Vecka