Välkommen till Thilies hona Galleri/Welcome to Thilies Gallery
ca 1 år och 4 månader

8,5 månader
5 Månader4,5 Månader4 Månader

12 Veckor

11 Veckor

10 Veckor

9 Veckor

8 Veckor

6,5-7 Veckor

5 Veckor4 Veckor

3 Veckor2 Veckor1 Vecka

Nyfödda